بیماری ها و مشکلات نوزاد و شیرخوار

بیماری ها و مشکلات نوزاد و شیرخوار

حتی والدین باتجربه هم گاهی در مورد علائمی که ممکن است نشانه بیماری یا مشکلی در نوزادشان باشد، نگران می شوند.

هرچه بیشتر درباره سلامتی کودک خود آگاهی داشته باشید، احساس اطمینان بیشتری نسبت به تشخیص اینکه یک بیماری یا علامت آن چقدر جدی است، خواهید داشت. هر چند مطالب "یک زن" نمی تواند جایگزین توصیه ها و تشخیص متخصصین کودک باشد، اما می تواند اطلاعات اولیه در مورد بیماری ها و مشکلات نوزاد و شیرخوار را به شما بدهد.