پریود

پریود

پریود و قاعدگی در واقع زمانی است که خون و بافت رحم از واژن خارج می شود. چرخه قاعدگی معمولا هر ماه اتفاق می افتد. تغییرات هورمونی، بدن را هرماه برای بارداری احتمالی آماده می کند. پریود منظم در سنین بین بلوغ و یائسگی نشانه عملکرد طبیعی بدن است. پریود غیر منظم و دردناک نرمال نیست.

می دانید پریودتان کی شروع می شود و دورتان چند روزه است؟ شناخت چرخه قاعدگی و پریود می تواند به شما اطلاعات زیادی را در مورد بدنتان بهتان بدهد.