زایمان طبیعی

زایمان طبیعی

زایمان طبیعی روند طبیعی پایان بارداری و به دنیا آمدن نوزاد است. وقتی بارداری به انتها می رسد و جنین برای به دنیا آمادن آماده شده است، مراحل زایمان طبیعی شروع می شود.مادر باردار برای تجربه یک زایمان راحت باید در مورد مراحل و روند زایمان طبیعی اطلاعات کافی داشته باشد.

در حالت عادی، فواید زایمان طبیعی برای مادر و جنین بر عوارض آن غلبه می کند.

درصد زیادی از خانم هایی که طبیعی زایمان می کنند از روش های کاهش درد استفاده می کنند. زایمان طبیعی نیاز به حمایت (همسر)، آگاهی و اراده زیاد دارد که می تواند تجربه ای بزرگ و شگفت انگیز در زندگی مادر باشد.