تغذیه کودک نوپا

تغذیه کودک نوپا

تغذیه کودکان 1 تا 3 سال می تواند چالش برانگیز باشد چون کودک در  حال رشد است و دوست دارد که کنترل را به دست بگیرد و مستقل باشد. رشد فیزیکی کودک در این سن کم می شود و اشتهایش هم کاهش پیدا می کند و این تغییرات وعده های غذایی را سخت می کند. اما لازم است که پدر و مادر برنامه ای را برای کودک درست کنند و محدودیت هایی را برای کودک ایجاد کنند تا بتواند مواد غذایی لازم را دریافت کند.