بازیهای کودک نوپا

بازیهای کودک نوپا

کودک شما دوست داره دنیا رو کشف کنه و همه چیز رو تجربه کنه و در واقع با بازی کردن و ماجراجویی داره آموزش میبینه و یاد میگیره. شما هم با ایده های جدید یکزن برای بازی با کوک نوپا، می تونی به رشد کودکت کمک کنی.

هرچه کودک نوپا بزرگتر میشه بازی کردنش هم متناسب با سنش تغییر می کنه. ولی در حال حاضر شما بهترین اسباب بازی برای او هستی.