بیماری ها و مشکلات

بیماری ها و مشکلات

در اینجا بیشتر منظور از بیماری های زنان، بیماری ها و مشکلاتیه که مربوط بیماری های رحم، دستگاه تناسلی زنان ، بیماری های پستان و مشکلات قاعدگی و مشکلات هورمونی است.

 چسبندگی یا افتادگی رحم، سرطان دهانه رحم، تنبلی تخمدان، سندروم پیش از قاعدگی، خشکی واژن و بسیاری از موارد دیگر از جمله بیماری های شایع در زنان است.