بیماری ها و مشکلات

بیماری ها و مشکلات

منظور از بیماری های زنان آنهایی هستند که خانمها و دختران با آن درگیر هستند مثل بیماری های رحم، دستگاه تناسلی زنان، بیماری های پستان و مشکلات قاعدگی و مشکلات هورمونی.

چسبندگی یا افتادگی رحم، سرطان دهانه رحم، تنبلی تخمدان، سندروم پیش از قاعدگی، خشکی واژن و بسیاری از موارد دیگر از جمله بیماری های شایع در زنان است.