نوزادان از بدو تولد تا 6 سالگی بر اساس یک جدول زمانبندی واکسیناسیون کودک باید در دوره های مختلف واکسن دریافت کنند.

با به دنیا آمدن نوزاد، اولین نوبت واکسن اطفال تزریق می شود و به شما یک کارت واکسن اطفال داده می شود که جدول زمانبندی واکسیناسیون اطفال به همراه نوع واکسن قید شده است.

واکسن نوزاد را کجا بزنیم؟

مراکز بهداشت واکسیناسیون اطفال را به صورت رایگان و فقط با داشتن شناسنامه و کارت واکسن انجام می دهند. همچنین می توانید در درمانگاه ها و مراکز خصوصی نیز واکسیناسیون نوزاد را انجام دهید.

زمانبندی واکسیناسیون نوزاد به شرح جدول زیر می باشد:

برنامه ایمن سازی کودکان با توجه به شرایط اپیدمیولوژیک کشور
بدو تولد ب.ث.ژ (سل) - قطره فلج اطفال - هپاتیت ب
دو ماهگی ثلاث (کزاز-دیفتری-سیاه سرفه) - قطره فلج اطفال - هپاتیت ب
چهار ماهگی ثلاث (کزاز-دیفتری-سیاه سرفه) - قطره فلج اطفال
شش ماهگی سه گانه (کزاز-دیفتری-سیاه سرفه) - قطره فلج اطفال - هپاتیت ب
12 ماهگی MMR (سرخک-سرخجه-سندروم سرخجه مادرزادی)
18 ماهگی ثلاث (کزاز-دیفتری-سیاه سرفه) - قطره فلج اطفال - ام ام آر (سرخک-سرخجه-سندروم سرخجه مادرزادی)
6 سالگی ثلاث (کزاز-دیفتری-سیاه سرفه) - قطره قلج اطفال

جدول زمانبندی واکسیناسیون اطفال - عکس کارت واکسن نوزاد

در ابزار زیر تاریخ تولد فرزند خود را وارد کنید تا جدول زمانبندی واکسن نوزاد و یا کودک به شما نمایش داده شود.

زمان بندی واکسن نوزادان

سن واکسن وضعیت تاریخ تقریبی
بدو تولد ب.ث.ژ (BCG)
هپاتیت ب (Hep.B)
فلج اطفال خوراکی (OPV)
2 ماهگی پنج گانه (Pentavalent)
فلج اطفال خوراکی (OPV)
4 ماهگی پنج گانه (Pentavalent)
فلج اطفال خوراکی (OPV)
فلج اطفال تزریقی (IPV)
6 ماهگی پنج گانه (Pentavalent)
فلج اطفال خوراکی (OPV)
12 ماهگی ام.ام.آر (MMR)
18 ماهگی سه گانه (DTaP)
فلج اطفال خوراکی (OPV)
ام.ام.آر (MMR)
4 تا 6 سالگی سه گانه (DTaP)
فلج اطفال خوراکی (OPV)
14 تا 16 سالگی دوگانه (Td)

ورود به سایت

کاربران گرامی که در خارج از ایران هستند، برای اینکه کد تایید ثبت نام و لاگین برای آنها ارسال شود باید با شماره ای تلفن همراه کشوری که در آن زندگی میکنند در تلگرام لاگین باشند و با همان شماره در سایت ثبت نام کنند ، کد تایید برای تلگرام آنها ارسال میشود.

مرا به خاطر بسپار.

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید? بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

کاربران گرامی که در خارج از ایران هستند، برای اینکه کد تایید ثبت نام و لاگین برای آنها ارسال شود باید با شماره ای تلفن همراه کشوری که در آن زندگی میکنند در تلگرام لاگین باشند و با همان شماره در سایت ثبت نام کنند ، کد تایید برای تلگرام آنها ارسال میشود.

فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن قوانین و مقررات می باشد

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: