میزان متابولیسم و مقدار کالری مورد نیاز روزانه شاید یکی از دغدغه های شما باشد. کالری بیش از اندازه باعث ایجاد چاقی شده و کمبود آن نیز مشکلات دیگری را برای بدن ایجاد می کند. با استفاده از این ابزار مقدار کالری مورد نیاز بدن خود را محاسبه کنید. تمامی موارد درخواست شده در فرم را به دقت وارد کرده و در اخر بر روی "محاسبه کن" کلیک کنید.

جنسیت مورد نظر خود را انتخاب کنید