رنگ چشم نوزاد ترکیبی از ژنتیک پدر و مادر است، با این حال ترکیب شدن دو ژن متفاوت والدین بسیار پیچیده است و تا به دنیا آمدن کودک نمی توان به صورت قطعی در این مورد نظر داد.
با استفاده از ابزار "پیش بینی رنگ چشم نوزاد" در سایت یک زن، می توانید با انتخاب نزدیک ترین رنگ به رنگ چشم خود و همسرتان از رنگ چشم احتمالی نوزاد تان با خبر شوید.

رنگ چشم مادر
رنگ چشم پدر