# تعیین جنسیت پسر

نکاتی درباره تعیین جنسیت پسردار شدن:

دو نوع اسپرم حاوی x و y وجود دارد، طی مطالعات بسیار نشان داده شده است که اسپرم حاوی y کوچکتر و سریع تر از اسپرم دختر می باشد و در مقایسه با آن زمان کمتری را میتواند در دستگاه تناسلی زن زنده بماند.
دخول و نفوذ عمیق اسپرم در به وجود آمدن جنین پسر نقش دارد. 
رابطه جنسی نزدیک به زمان تخمک گذاری احتمال پسر بودن را افزایش می دهد. 
بحث دیگری که وجود دارد این است که در حین ارگاسم زنان ماده ای بازی ترشح می شود و باعث افزایش زنده ماندن اسپرم می شود. 
هرچه سن پدر بالاتر رود احتمال تولد نوزاد دختر افزایش می یابد. 
یک رژیم غذایی 3 ماه قبل از بارداری می تواند احتمال را به نفع یک جنس بیشتر کند. برای پسر دار شدن باید میزان برخی املاح و یون ها را در بدن کاهش دهید. 2 عنصر مهم که کاهش آن در داشتن فرزند پسر کمک می کند کلسیم و منیزیم می باشد. برای کاهش کلسیم از لبنیات و سبزیجات کمتر باید استفاده شود. 
 

جنین پسر - تعیین جنسیت پسر دار شدن