# تخمک گذاری

زمان تخمک گذاری و علائم آن

تخمک گذاری زمان آزاد شدن یک تخمک از یکی از تخمدان‌ها است که در واقع هرماه یکی از تخمدان‌ها وظیفه‌ی آزاد کردن تخمک را بر عهده می‌گیرد. این تخمک در لوله‌ی فالوپ حرکت کرده و در مکانی که لقاح با اسپرم انجام می‌شود قرار می‌گیرد. تخمک‌گذاری معمولاً یک روز به طول می‌انجامد و زمان آن در اواسط سیکل قاعدگی است. این زمان بهترین زمان برای بارداری است.

محاسبه تخمک گذاری - تقویم تخمک گذاری

زمان تخمک گذاری بعد از پریود

علائم تخمک گذاری

ازجمله علایم تخمک گذاری تغییر ترشحات واژن، افزایش حس بویایی، افزایش درد و حساسیت سینه، احساس درد زیر شکم و افزایش میل جنسی است.

محاسبه تخمک گذاری

برای محاسبه زمان تخمک گذاری روز اول پریود را اولین روز چرخه ی قاعدگی در نظر می گیریم، اگر سیکل شما 28 روزه باشد معمولا بین روز 10 تا 15 تخمک گذاری انجام می شود. برای محاسبه روز تخمک گذاری میتوانید از ماشین حساب تخمک گذاری در یک زن به صورت آنلاین استفاده کنید.