# بی بی چک

اگر به درستی از بی بی چک استفاده شود می تواند جواب بسیار دقیق ارائه دهد. بی بی چک هورمون hcg یا هورمون گنادوتروپین انسانی را در ادرار شناسایی می کند، بدن انسان این هورمون را در زمان باداری تولید می کند. Hcg زمانی که تخمک لقاح یافته به پوشش رحم متصل می شود آزاد میشود. 
هرزمانی بعد از تاخیر در پریود این تست را انجام دهید جواب دقیق تر می شود. بهتر است در اسرع وقت که پریود به تاخیر افتاد و یا فکر کردید باردار هستید این تست را انجام دهید. اگر پریودتان منظم نیست و یا حتی ممکن است در یک ماه پریود نشوید بهتر است تست را 3 هفته بعد از رابطه ی جنسی انجام دهید.
علامت بی بی چک مثبت به صورت پدیدار شدن خط می باشد.

بی بی چک

در موارد زیر ممکن است جواب بی بی چک ناقص و یا نادرست باشد:

  • در اثر مصرف بعضی داروها
  • بعد از سقط جنین که میزان هورمون بارداری بالا می باشد. 
  • استفاده ی نامناسب از بی بی چک
  • در زمان نقص تخمدان ها
  • استفاده از بی بی چک تاریخ گذشته
  • تولید hcg ناشی از تومور 

بی بی چک کمرنگ

در صورتی که فرد حامله در اوایل بارداری از بی بی چک استفاده کند خط به وجود آمده ضعیف به نظر خواهد رسید. همچنین بهترین زمان برای انجام این آزمایش اول صبح است چون ادرار فرد متمرکز شده و میزان هورمون hcg در آن بالا است. اگر در ساعت هایی غیر از صبح انجام شود ممکن است ادرار رقیق شده و درصد کمتری از hcg  وجود داشته باشد، و خط کمرنگ شود. حتی خط کمرنگ بی بی چک ممکن است سقط جنین در مراحل اولیه ی بارداری را نشان دهد. در هر صورت در صورت مشاهده ی این خط ضعیف آزمایش باید تکرار شود.