رشد شیرخوار هفته به هفته

رشد شیرخوار هفته به هفته

فرزند شما بلافاصله بعد از تولد دیگه جنین نیست و (تقریبا) تو یک ماه اول بهش نوزاد میگن و بعد از اون تا یک سالگی رو میگن شیرخوار. با توجه به اینکه تغییرات نوزاد و شیرخوار در هفته زیاده در اینجا قصد داریم تا بیست هفته رشد نوزاد و شیرخوار رو بررسی کنیم. تغییرات قد و وزن و حرکات نوزاد و شیرخوار و نکاتی که لازمه پدرو مادر در نگهداری و رشد نوزاد و شیرخوار بدونن رو اینجا بهشون میگیم.