تربیت و آموزش کودک نوپا

تربیت و آموزش کودک نوپا

زندگی با کودک نوپا برای تازه پدران و تازه مادران تجربه جدیدی است. کودک در این سن دوست دارد مستقل باشد اما نمی تواند احساسات و نیازهایش را تا اواخر این دوره بیان کند. با محدودیت ها و ناامیدی نمی تواند کنار بیاید و برای همین اختیارش را ممکن است از دست بدهد. شما با محبت کردن و قانون گذاری و ایجاد یک روال خاص برای کودک می توانید رفتار درست را به او یاد بدهید.