جلوگیری از بارداری

جلوگیری از بارداری

طبیعی است زوج ها به خصوص در اوایل ازدواج ممکن است بخواهند از بارداری ناخواسته جلوگیری کنند. آشنایی با روشهای جلوگیری از بارداری و دسترسی داشتند به ابزارهای جلوگیری از بارداری می تواند به آنها کمک کند.

به طور کلی ساده ترین روش یا بهترین روش برای جلوگیری از بارداری وجود ندارد. برای هر زوجی این روش می تواند متفاوت باشد که بهتر است بر اساس شناخت از بدنشان و مسائل دیگر روش مناسب خودشان را پیدا کنند.

روشهای جلوگیری از حاملگی یا کوتاه مدت هستند مانند استفاده از قرص های جلوگیری از بارداری، یا روش های پیشگیری طولانی مدت مانند آی یو دی، یا روش پیشگیری دائمی مانند وازکتومی و یا جلوگیری اورژانسی از بارداری که بعد از برقراری رابطه محافظت نشده انجام می شود.

هر کدام از این راه ها، دارای درصدی خطا هستند که این درصد در روشهای سنتی و طبیعی جلوگیری از بارداری بیشتر است.