ناباروری در مردان

ناباروری در مردان

حدود یک سوم دلایل ناباروری مربوط به مردان است که عمده دلایل آن مشکلات مربوط به کیفیت اسپرم است. درمان ناباروری در مردان به مراتب ساده از درمان ناباروری در زنان است و در بسیاری موارد تنها با تغییراتی در سبک زندگی و یا مصرف دارو قابل رفع است.