سزارین

سزارین

در زایمان به روش سزارین شکم یا پهلوی مادر برش داده می شود و تولد نوزاد از آن طریق انجام می شود. معمولا زایمان به روش سزارین در حالتیکه زایمان طبیعی برای جنین یا مادر خطر داشته باشد باید انجام شود.

زایمان سزارین جراحی بزرگ محسوب می شود که ریسک ها و عوارض زیادی برای مادر و جنین دارد. همچنین دوره نقاهتش هم از زایمان طبیعی بیشتر است. بهتر است قبل از انتخاب سزارین به عنوان روش زایمانی خود نصب نحوه انجام، فواید و خطراتش داشته باشید.