# غربالگری سه ماهه سوم

آزمایشات غربالگری سه ماهه سوم:

آزمایشات غربالگری سه ماهه سوم شامل موارد زیر می باشد:

سونوگرافی: برای معاینه جفت و برای نشان دادن اینکه نوزاد به اندازه کافی اکسیژن دریافت می کنند یا نه.در بارداری های پر خطر معمولا تعداد سونوگرافی در سه ماهه سوم زیاد می شود. بهترین زمان سونوگرافی سه ماهه سوم بعد از 30 هفتگی است. 

آزمایش گلوکوز خون: برای تعیین دیابت بارداری به کار می رود. 

آزمایش استرپتو کوک نوع B: بین هفته 35 تا 37 بارداری انجام می شود. این نوع باکتری معمولا در واژن وجود دارد و می تواند در نوزادان عفونت ایجاد کند. در این آزمایش نمونه ی سوآب از واژن گرفته می شود و اگر جواب مثبت بود مادر باید توسط آنتی بیوتیک درمان شود تا نوزاد عفونت را نگیرد.

آزمایش بدون استرس و استرس انقباضی: گیرنده ای به شکم مادر وصل می شود و ضربان قلب جنین و حرکاتش اندازه گیری می شود و سپس با ایجاد انقباضات رحم تعداد ضربان قلب و حرکات جنین بررسی می شود تا میزان تحمل جنین نسبت به استرس ناشی از زایمان بررسی کنند. 

غربالگری سه ماهه سوم