# دهانه رحم

دهانه رحم کجاست؟

دهانه رحم یا سرویکس پایین ترین قسمت رحم است که به بالای واژن متصل شده و با واژن در ارتباط است. نام دیگر دهانه رحم، گردن رحم است. شکل دهانه رحم استوانه ای است.

دهانه رحم - عکس دهانه واژن

در هنگام بارداری آزمایش سونوگرافی زیاد انجام میشه. در سونوگرافی با مثانه خالی، یکی از مواردی که پزشک به آن توجه داره طول سرویکس یا دهانه رحم است. اندازه نرمال طول دهانه رحم حداقل 3 سانتی متره. هنگامی که مثانه شما پر باشه، طول آن افزایش پیدا می کنه. البته این اندازه در هفته های مختلف بارداری با هم متفاوته.

  • در هفته 8 تا 14 بارداری: حداقل طول سرویکس 2.8 سانتی متر و حداکثر 5.6 سانتی متر
  • در هفته 15 تا 28 بارداری: حداقل طول سرویکس 2.6 سانتی متر و حداکثر 5.2 سانتی متر
  • و در هفته 29 تا 37 بارداری: حداقل طول سرویکس 2.7 سانتی متر و حداکثر 5.2 سانتی متر است.

طول سرویکس در ورودی دهانه رحم قرار گرفته. هنگام بارداری این اندازه تغییر و کمتر میشه و نهایتا دهانه رحم به طور کامل باز میشه تا زایمان انجام بشه. در بعضی از مادران باردار، دهانه رحم زودتر تغییر اندازه  پیدا می کنه و نرم و باز میشه، که باعث زایمان زودرس در مادر میشه.

بیماری های دهانه رحم: