# جفت سر راهی

موقعیت جفت سرراهی:

در موقعیت جفت سرراهی، جفت در قسمت پایین رحم قرار گرفته و دهانه رحم را مسدود کرده است. اگر جفت دهانه رحم را کاملا بپوشاند جفت سرراهی کامل یا جفت سرراهی کلی نامیده شده و اگر جفت دقیقاً در مرز دهانه رحم باشد، جفت سرراهی مرزی یا حاشیه‌ای نام می‌گیرد.

علائم جفت سر راهی:

در موقعیت جفت سر راهی خونریزی واژن از سه ماهه سوم بارداری شروع و معمولا بدون درد است. اگر در هفته 28 بارداری بوده خونریزی شما زیاد و به رنگ قرمز روشن است، نشان دهنده مختل شدن عمکرد جفت است. علت خونریزی، گشاد شدن دهانه رحم بوده که در این حالت جفت قادر به کشش نیست. اگر در اوایل بارداری جفت در قسمت زیری رحم قرار گرفته باشد منجر به بزرگ شدن رحم و کشیده شدن جفت به سمت بالا می شود.

زایمان در موقعیت جفت سر راهی:

جفت سر راهی بدلیل ایجاد خونریزی شدید منجر به زایمان زودرس مادر و انجام زایمان سزارین می شود.

علل جفت سر راهی:

حاملگی های متعدد، چند قلویی، داشتن سابقه سزارین
*نکته: فعالیت بدنی زیاد مادر و نزدیکی با همسر در صورت داشتن جفت سرراهی، ممنوع است.

جفت سرراهی