# باز شدن دهانه رحم

باز شدن دهانه رحم در افراد متفاوت است. اگر خانمی برای اولین بار بارداری را تجربه می کند، در هنگام زایمان دهانه رحم به اندازه 3 انگشت باز می شود. البته باز شدن دهانه رحم خیلی دیرتر اتفاق می افتد. درد زایمان در این افراد، بعد از هفته 36 بارداری شروع شده که اگر با انقباضات رحم همراه باشد، نشان دهنده فرا رسیدن زمان زایمان است.
در بعضی از افراد که بارداری را برای دومین بار تجربه می کنند و زایمان طبیعی داشته اند، دهانه رحم به اندازه 1 تا 2 انگشت باز می شود.
در زایمان طبیعی و نرمال دهانه رحم بعد از هفته 38 تا 39 بارداری باز می شود. اگر فرد زایمان زودرس داشته باشد، دهانه رحم بعد از هفته 36 ، به اندازه 1 تا 2 سانتی متر باز می شود. هفته 40 بارداری در برخی از افراد، هنوز دهانه رحم بسته است. این افراد دارای دهانه رحمی سفتی هستند که برای باز شدن آن باید از دارو استفاده کرد. البته این روش هم شاید مانع از باز شدن دهانه رحم شود، که در این مواقع شخص برای انجام سزارین آماده می شود. 

عوامل موثر در باز شدن دهانه رحم:

در بعضی موارد شخص در زایمان قبلی از عمل سرکلاژ استفاده کرده است که در این مورد بدلیل قرار گرفتن یک حلقه سفت در دهانه رحم ، باز نمی شود. باز نشدن دهانه رحم می تواند با برخی از بیماری ها هم مرتبط باشد. در این نوع بیماری ها بافت همبند دهانه رحم بسته است. البته باز شدن دهانه رحم با نوع لگن افراد هم مرتبط است.

ورزش برای باز شدن دهانه رحم:

با انجام ورزش کگل هم می توان به باز شدن به موقع دهانه رحم کمک کرد. توجه داشته باشید بی تحرکی و استراحت بیش از حد، مانع از باز شدن دهانه رحم شده و روند زایمان را با مشکل همراه می کند.

باز شدن دهانه رحم