پستان

پستان

بیماری های پستان می تونه سرطانی و یا غیر سرطانی باشه (بیماری های خوش خیم سینه و بد خیم سینه) اما بیشتر توده های سینه غیر سرطانی هستند و خطر ندارند و حتی نیاز به درمان هم ندارند.  اما سرطان پستان می تونه خطر داشته باشه. مشکلات سینه در آزمایش های منظم تشخیص داده میشه. تشخیص زودهنگام سرطان سینه به درمان آن کمک می کنه.