پستان

پستان

بیماری های پستان می تواند سرطانی و یا غیر سرطانی باشد (بیماری های خوش خیم سینه و بد خیم سینه) اما بیشتر توده های سینه غیر سرطانی هستند و خطر ندارند و حتی نیاز به درمان هم ندارند. اما سرطان پستان اگر به موقع تشخیص داده نشود بسیار خطرناکه خواهد بود. مشکلات سینه در آزمایش های منظم تشخیص داده می شود. تشخیص زودهنگام سرطان سینه به درمان آن کمک می کند.