# آمنیوسنتز

تعریف آمنیوسنتز:

آمنیوسنتز آزمایشی است جهت بررسی بیماری و اختلالات ژنتیکی که در هفته‌ی 15-16 بارداری به‌صورت سرپایی انجام می‌شود. برای انجام آن سوزن بلند و نازکی را از راه شکم وارد رحم می‌کنند و 20-30 میلی‌لیتر مایع آمنیوتیک را بیرون می‌کشند. مایع آمنیوتیک مایعی است که اطراف جنین را در برگرفته است و حاوی سلول‌های جنینی و مواد شیمیایی تولیدشده توسط جنین است. روی این مایع آزمایش‌هایی جهت تشخیص اختلالات کروموزومی و سایر بیماری‌ها انجام می‌گیرد. اجرای سونوگرافی قبل از انجام این آزمایش الزامی است. آمنیوسنتز یک عمل سرپایی است و به مراقبت های خاص نیازی ندارد با این حال بهتر است از انجام ورزش های سنگین خودداری شود.
جواب آمنیوسنتز بعد از 3 روز آماده می شود اما در شرایط سختتر ممکن است 3 هفته طول بکشد.
احتمال سقط بعد از آمنیوسنتز قبل از هفته ی 15 بیشتر است و در کل 6% احتمال سقط وجود دارد همچنین ممکن است جنین در هنگام آمنیوسنتز تکان بخورد و دست و پای خود را در سوزن فرو کند.

آمنیوسنتز