بیماری ها در بارداری

بیماری ها در بارداری

ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن در دوران بارداری، مادر را مستعد بیماری می کند. از طرفی برخی بیماری ها مختص دوران بارداری است. آگاهی از بیماری های دوران بارداری و همچنین راه های پیشگیری و درمان برای مادران ضروری است.

ابتلا به برخی بیماری های در بارداری به ویژه در سه ماهه اول بارداری خطرناک تر است و ممکن است سلامت مادر و جنین به خطر بیافتد. استفاده از برخی از داروها یا ممنوع است یا دارای محدودیت هایی به دنبال دارد و همین موضوع ممکن است روند درمان را در دوران بارداری کمی سخت تر کند.