تخمک گذاری

تخمک گذاری

تخمدان در هرماه، تخمک بالغی را آزاد میکند که وارد لوله فالوپ شده و برای لقاح با اسپرم آماده می شود. دانستن زمان تخمک گذاری و علائم آن می تواند درافزایش شانس بارداری در اقدام به بارداری تاثیر زیادی داشته باشد. در واقع بسیاری از زوج ها به دلیل ندانستن زمان تخمک گذاری عملا در زمان مناسب برای بارداری اقدام نمی کنند.

در اپلیکیشن یک زن می توانید با استفاده از ابزار تقویم قاعدگی و ابزار محاسبه زمان تخمک گذاری، زمان مناسب برای اقدام به بارداری را محاسبه کنید. اما اگر به این ابزارها دسترسی نداشتید نگران نباشید. آشنایی با علائم تخمک گذاری به شما در این زمینه کمک می کند.