# فولیکول

فولیکول چیست؟

فولیکول ها کیسه های کوچکی اند که داخل آن ها مایع موجود در تخمدان می باشد. تعداد فولیکول های موجود در تخمدان قدرت باروری فرد را نشان می دهد.

فولیکول بالغ چیست؟

فولیکول برای بالغ شدن بوسیله هورمون تحریک (فولیکول FSH - هورمون رشد LH) تحریک و اندازه آنها بزرگ و پر از مایع می شود.
تخمک به یکی از دیواره های فولیکول متصل شده و وقتی یک بار فولیکول بطور کامل بالغ می شود، تخمک گذاری انجام می شود. فولیکول تخمک را آزاد کرده، سپس تخمک بسمت لوله فالوپ حرکت می کند. فولیکول بالغ آماده لقاح و تخمک گذاری است.

زمان آزاد شدن فولیکول:

سلول های تخمک در اولین هفته رویان دختر ایجاد شده و بعد از اولین قاعدگی، هر ماه بصورت منظم، یکی از این تخمک ها آزاد و کم کم با بالارفتن سن تعداد آنها کم می شود. در سیکل منظم قاعدگی، فولیکول های مختلفی بزرگ و بالغ می شوند، اما تنها یک فولیکول می تواند پروسه بالغ شدن را در هر ماه کامل کند.

اندازه فولیکول:

اندازه فولیکول نرمال و بالغ حدود 18 تا 30 میلی متر است.

دو فاکتور مهم در باروری فرد:

تعداد فولیکول:

هرچه تعداد فولیکول بیشتر باشد تعداد تخمک های تولید شده نیز بیشتر است پس شانس ایجاد تخمک سالم و بارداری موفق نیز بیشتر می شود.

کیفیت تخمک:

کمیت تخم به سبک و روش زندگی فرد بستگی دارد و از فردی به فرد دیگر تفاوت دارد.

اهمیت فولیکول در آی وی اف:

فولیکول در آی وی اف اهمیت دارد و اندازه ی آن را با دقت نظارت می کنند. در واقع طی آی وی اف داروهایی مصرف می شود تا فعالیت تخمدان را زیادتر کنند و تخمک های بیشتری تولید شود. هنگامی که فولیکول به اندازه ی مورد نظر رسید توسط هورمون ها آن را تحریک می کنند تا تخمک بالغ آزاد شود.

رشد فولیکول - فولیکول تخمدان