# سونوگرافی nt

اسکن ان تی چیست؟

اسکن ان تی یک نوع سونوگرافی برای ارزیابی ریسک ابتلا جنین به سندروم داون و برخی مشکلات کروموزومی دیگر و مشکلات قلبی جنین را بررسی می کند. 
نوزادان با ناهنجاری های مختلف مایع بیشتری در پشت گردن خود انباشته می کنند. و این فضا در سونوگرافی بیشتر از مقدار طبیعی می شود. 
سونوگرافی NT تهاجمی نمی باشد وو باید بین هفته 11 تا 14 بارداری انجام شود. چون در این زمان گردن جنین شفاف می باشد. 
سونوگرافی ان تی در سه ماهه اول بارداری همراه با آزمایش خون تجویز می شود. 
سونوگرافی nt اطلاعات تشخیصی به ما نمی دهد بلکه فقط ریسک ابتلای جنین به ناهنجاری ها را به ما گزارش می دهد تا آمنیوسنتز و یا cvs را انجام داده تا از مبتلا بودن جنین مطمئن شویم.
برای انجام سونوگرافی ان تی ابتدا سن بارداری را با اندازه جنین حساب می کنند تا جنین اندازه و سن لازم برای انجام را داشته باشد.
غلیظ بودن مایع پشت گردن جنین و سن مادر در تشخیص ناهنجاری ها مهم است. هرچه سن مادر بالاتر باشد و مایع پشت گردن غلیظ تر باشد احتمال مشکلات کروموزومی بیشتر است.
ان تی نرمال کمتر از 3.5 میلی متر زمانی که جنین 45 میلی متر در 85 میلی متر است می باشد. NT با افزایش سن جنین بیشتر می شود. 
با این سونوگرافی علاوه بر تشخیص ناهنجاری های ژنتیکی، سن دقیق جنین و موقع زایمان طبیعی قابل تعیین است. 
هم چنین وجود و یا نبود استخوان بینی نیز در سونوگرافی قابل تشخیص است.

سونوگرافی ان تی