# سونوگرافی آنومالی

سونوگرافی آنومالی نوعی غربالگری است که غربالگری آنومالی جنینی هم نامیده می شود. در سونوگرافی آنومالی محل قرار گرفتن جنین در رحم، شکل و اندازه اجزای بدن جنین نشان داده می شود.

زمان انجام سونوگرافی آنومالی:

سونوگرافی آنومالی بین هفته های 18 تا 20 بارداری انجام می شود. چون در این مرحله می توان بسیاری از اندام ها را در معاینه سونوگرافی دید.

تفسیر سونوگرافی آنومالی:

اندام های جنین ( دست و پا، دور سر، طول ران، ضربان قلب، ستون فقرات، معده، کلیه)، بررسی جفت، بند ناف، محل قرار گرفتن جنین در رحم و جنسیت جنین

نحوه انجام سونوگرافی آنومالی:

قبل از انجام سونوگرافی آنومالی حتما باید یک لیتر آب بنوشید. این کار به دیده شدن بهتر جنین کمک می کند. در زمان سونوگرافی سونوگراف، مبدل را روی شکمتان به حرکت در می آورد و تصاویر فرزندتان روی صفحه، نمایش داده می شود.

تفسیر سونوگرافی آنومالی