# جنین

جنین چیست؟

آمیزش جنسی بین زن و مرد منجر به بارداری شده و سلول بارور شده تا پایان هفته هشتم بارداری رویان نام دارد و بعد از آن جنین نامیده می شود.

شکل ظاهری جنین:

در ابتدا جنین دارای دمی کوتاه است. با گذشت زمان بعد از یک ماهگی بارداری تقریبا اعضای بدن جنین شروع به رشد می کند. در سه ماهگی بارداری، اعضای جنین از نظر ظاهری شبیه  نوزاد می شود. رشد اندام هایی مثل دستگاه عصبی، کلیه ها و کبد هنوز بطور کامل انجام نشده و برای تکمیل تمامی اجزای بدن، جنین نیاز به گذشت زمان 6 ماه بارداری دارد.

تغذیه جنین در بارداری:

جنین در کل دوران بارداری بوسیله جفت و بند ناف تغذیه می کند. جفت با رساندن اکسیژن به جنین، تصفیه مواد زائد، تولید هورمون های بدن و محافظت از جنین در برابر باکتری ها و عفونت بر عهده دارد.

جنین هفته به هفته در بارداری:

در طول هفته های بارداری می توان با سونوگرافی حالات مختلف جنین را بخوبی مشاهده کرد. جنین در رحم شصت خود را می مکد. جنین در داخل رحم درون کیسه آمنیوتیک قرار گرفته و با خوردن آب درون کیسه بلعیدن را تجربه می کند. بین هفته های ششم تا بیست و هشتم بارداری سیستم عصبی جنین در حال کامل شدن است و جنین در رحم مادر نسبت به صداهای اطراف مادر و نور واکنش نشان می دهد. جنین در انتهای دوران بارداری در رحم موقعیت خود را تغییر داده و می چرخد تا برای زایمان آماده شود.

تصاویر جنین در شکم مادر