# آی یو آی

آی یو آی یک روش درمان ناباروری است که طی آن اسپرم ها را وارد رحم زن می کنند.

هدف آی یو آی افزایش تعداد اسپرم هایی است که به لوله فالوپ می رسند و افزایش احتمال لقاح است.

موارد استفاده از آی یو آی:

  • تعداد اسپرم کم
  • تحرک کم اسپرم
  • ناباروری های غیر قابل توضیح
  • مشکلات مخاط دهانه رحم
  • زخم بافت سرویکس
  • عدم توانایی انزال

عمل آی یو آی چگونه انجام می شود:

ابتدا داروهای تحریک تخمک گذاری به فرد داده می شود و سپس با مانیتور دقیق زمان تخمک گذاری زمان بالغ شدن تخمک را در نظر می گیرند و معمولا 24 تا 36 ساعت بعد که هورمون LH افزایش یافت عمل آی یو آی را انجام می دهند. 

نمونه ی منی ابتدا شسته می شود سپس با کاتتر اسپرم را داخل رحم زن می کنند. آی یو آی چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد. 

ریسک عمل آی یو آی:

  • احتمال چند قلوزایی
  • احتمال کم عفونت

آی یو آی ارزان تر و کم تهاجمی تر از آی وی اف است. 

مراقبت های بعد از آی یو آی:

نیازی به دراز کشیدن بعد از آی یو آی نیست اما پزشکان معمولا 15 تا 30 دقیقه بعد از آن اجازه بلند شدن به مریض را نمی دهند. 

آی یو آی و بارداری - آی یو آی