# آموزش کودک

آموزش کودک در زمینه های مختلفی مثل یاد گرفتن مهارت های آموزشی و مهارت های‏ اجتماعی‏ انجام می شود. زمان انجام و آموزش این مهارت ها را در کودک می توان از سن 3 سالگی شروع کرد. بهترین مکان برای آموزش کودک از محیط خانواده شروع می شود. سعی کنید برای آموزش هر مهارتی به کودک از کلاس های خسته کننده آموزشی استفاده نکنید، بلکه برای آموزش هر کاری با خلاقیت و یا بازی کردن با کودک شروع کنید.

آموزش مهارت اجتماعی در کودک:

مثل چگونگی ارتباط با دوستان، آموزش نحوه غذا خوردن، داشتن نظم در انجام کارها، رفتار خوب با افراد تنها جزئی از کارهایی است که می تواند باعث جلوگیری از گوشه گیری کودک شده و در آینده در داشتن ارتباط های اجتماعی با افراد دچار مشکل نشود.

آموزش کودک با اسباب بازی:

اگر به رفتارهای کودک در حین بازی دقت کنید، متوجه می شوید که دائما در حال فکر کردن است تا بتواند مشکلات فردی خود را حل کند. این کار باعث ایجاد راه حل هایی در ذهن کودک می شود.

آموزش مهارت های زندگی به کودک:

در ابتدا به کودک پس انداز کردن را یاد دهید. برای شروع این کار یک قلک بخرید و از او بخواهید تا پول های خود را پس انداز کند. این کار در کودک نهادینه شده و در آینده به او کمک خواهد کرد.

پرورش خلاقیت در کودک:

به مرور زمان متوجه خواهید شد که کودک در چه زمینه هایی دارای خلاقیت و نبوغ است. بهتر است آنها را شناسایی کرده و زمینه های آموزش آن را در کلاس های هنری فراهم کنید، مثل آموزش زبان و سایر رشته های هنری.