# آغوز

آغوز شیر مادر چه رنگی است؟

در دوران بارداری پستان ها شروع به ترشح مایعی زرد رنگ و غلیظی می کنند، این مایع آغوز و یا کلستروم نامیده می شود. آغوز با ماساژ پستان و یا هنگام تحریک جنسی از سینه خارج می شود.

خواص آغوز:

آغوز سرشار از پروتئین و چربی و قند کمتری است تا نوزاد بتواند در روزهای ابتدایی تولد راحت تر آن را هضم کند. همچنین آغوز دارای پادتن هایی از سیستم ایمنی است. تغذیه با آغوز در روزهای ابتدایی شیردهی کمک زیادی به حفاظت نوزاد از عفونت های مخاط گلو، ریه و روده ها می کند.

ترشح بیش از حد آغوز:

ترشح آغوز در بارداری به اندازه یک قطره است. اما اگر ترشح زیاد بود، بهتر است از پد درون سوتین استفاده کنید. در روزهای پایانی دوران بارداری بهتر است به بهداشت پستان خود اهمیت بیشتری دهید. عدم توجه به بهداشت پستان ها باعث ترک خوردن نوک پستان و عدم تغذیه نوزاد از شیر مادر شود. بنابراین شستشوی نوک پستان به شکل دایره ای باید انجام گیرد، یعنی ابتدا از نوک پستان شروع کرد و به شکل دایره دایره دایره شست تا تمان پستان شسته شود.
نکته: اگر در دوران بارداری نشت و ترشح آغوز از پستان ها نداشتید، هاله تیره اطراف نوک پستان را به آرامی فشار داده  تا چند قطره شیر خارج شود. اگر هیچ شیری خارج نشد نگران نشوید زیرا زمانیکه نوزاد متولد شود، شیر پستان ها نیز به جریان خواهد افتاد. علاوه بر آن این علائم نشان دهنده کم بودن میزان شیر نیست.

اولین شیر مادر: آغوز - آغوز در بارداری

آغوز چیست؟ آغوز چیست؟