رشد کودک نوپا

رشد کودک نوپا

وقتی از رشد کودک نوپا می گیم منظور هم رشد فیزیکی و هم روحی و طرز فکر کردن و ارتباط برقرار کردنه.

در 5 سال اول زندگی، مغز کودک رشد سریع داره.

ارتباط والدین نقش مهمی رو در رشد کودک داره.

کودک نوپا بیشترین آموزش ها رو از بازی کردن یاد می گیره.