جنین در بارداری

جنین در بارداری

در هر هفته بارداری جنین تغییرات شگفت انگیزی می کند. دانستن اینکه جنین در بارداری چگونه رشد میکند و در هر هفته چه تغییراتی دارد می تواند برای مادر شگفت انگیز باشد. همچنین در معاینات بارداری و در طول بارداری اصطلاحاتی مانند ساک حاملگی، جفت جنین، مایع آمنیوتیک و بند ناف را می شنوید که در مورد هر کدام لازمه اطلاعاتی کافی داشته باشید.