تناسب اندام پس از زایمان

تناسب اندام پس از زایمان

شاید آخرین چیزی که شما بلافاصله بعد از زایمان بهش فکر کنید ورزش و تناسب اندام باشد. فکرش را بکنید، در میان آن همه شب بیداری ها و شیردادن ها و خونریزی بعد از زایمان ، چه انگیزه ای برای فکر کردن به تناسب اندام پس از زایمان می توانید داشته باشید؟
اما خبر خوب اینکه برای ورزش و تناسب اندام پس از زایمان نیازی به کارهای خیلی سخت ندارید. بعد از گذشت چند روز و یا چند هفته و با حصوبل بهبودی نسبی، تمرکز بیشتری بر روی مسائل خواهید داشت و شروع کردن به ورزش باعث می شود احساس بهتری داشته باشید.