شیردهی نوزاد

شیردهی نوزاد

تغذیه با شیر مادر یک عنصر بسیار مهم مراقبت از نوزاد است. مطالب ما در "یک زن" به شما نشان می دهد که چگونه شیردهی خود را شروع کنید و درباره اینکه آیا کودک شما به اندازه کافی از شیر مادر تغذیه می کند یا خیراطلاعات بیشتری کسب کنید.

توصیه شده نوزاد در 6 ماه اول زندگی خود و تا شروع غذای کمکی جامد، از شیر مادر تغذیه کند. در مواردی به تشخیص متخصص شیر خشک می تواند جایگزین شیر مادر شود.

بعد از این سن (6 ماهگی)، شیردهی می تواند تا زمان 2 سالگی ادامه یابد. شیردهی باید در اسرع وقت، پس از تولد نوزاد، صورت بگیرد. اولین شیر مادر آغوز نام دارد. این شکل اولیه شیر مادر (آغوز) دارای آنتی بادی و چربی زیادی است و برای تقویت ایمنی کودک طراحی شده است.