رشد ماه به ماه

رشد ماه به ماه

از لحظه تولد، کودک شما شروع به تغییر می کند. کودک شما با رشد و پیشرفت مهارت های جدید شما را به طور مداوم شگفت زده می کند. برخی از این تغییرات ماه به ماه رخ می دهد. ما با بیان نکات لازم در این مورد به شما کمک می کنیم.

اینکه چه موقع نوزادان واقعاً لبخند می زنند، چه موقع می توانم انتظار داشته باشم کودک من شروع به خزیدن کند، چه زمانی کودک من شروع به نشستن می کند؟ پاسخ همه این سؤالات را در این بخش می توانید بخوانید.

فقط به یاد داشته باشید که پیشرفت مهارت ها در همه نوزادان یکسان نمی باشد و در کودکان مختلف سرعت های متفاوتی دارد. اطلاعات ارائه شده در اینجا تنها یک راهنمای کلی است. مهارت ها و توانمندی کودک شما در زمان رشد خواهد کرد.