رشد زبان در 1-2 سالگی

رشد زبان در 1-2 سالگی

نوشته :
1398/9/24
امتیاز 0.00 از 0 رای

رشد زبان در کودکان 1-2 سال شگفت انگیز است!! در ابتدا کودک سعی می کند حرف هایی که شما می زنید را بفهمد. کم کم شروع به صحبت می کند و اول با اصوات و حرکات و کم کم با کلمات .

رشد زبان در کودکان 1-2 سال شگفت انگیز است!! در ابتدا کودک سعی می کند حرف هایی که شما می زنید را بفهمد. کم کم شروع به صحبت می کند و اول با اصوات و حرکات و کم کم با کلمات شروع به حرف زدن می کند.

دایره لغات و زبان در کودکان 1-2 سال

در 1-2 سالگی کودک کلمات بیشتری را می فهمد و معمولا اسم ها را بیشتر درک می کند مثل سگ، ماشین، اتوبوس، مبل و.... کم کم شروع به فهمیدن فعل ها مثل خوردن، دویدن و ...می کند و بعدش هم صفات مثل بزرگ و آبی و.. را متوجه می شود.

درک رشد زبانی در کودکان 1-2 سال

در حدود 12 ماهگی کودک شما اشیائی که دور و برتان هست را می فهمد مثلا لیوان، عروسک و.. قسمتهای مختلف بدنش را می شناسد و با دست نشان می دهد. اما ممکن است کودک شما همه چیزها را با یک نام صدا بزند مثلا به همه چیز بگوید گربه.

در 15 ماهگی کودک ممکن است به اشیائ مختلف اشاره کند و از شما بخواد آن ها رو نام ببرید. در 18 ماهگی کودک شما خودش را با اسم صدا می زند و چند ماه بعد معنی کلمه "من" را متوجه می شود و از آن استفاده می کند. در این سن کودک شما جمله هایی مثل بوس بده یا دستورهایی مثل "نکن" و توضیحات خیلی خیلی ساده را می فهمد.

استفاده از کلمات و جملات

رشد زبان کودک شامل یادگیری کلمات و جملات است. در 12 ماهگی کودک شما از کلماتی برای ارتباط برقرار کردن استفاده می کند و کم کم کلمات واقعی جای کلمات من درآوردی را می گیرد. ممکن است کودک شما از یاد گرفتن یک کلمه خوشش بیاید و آن را تکرار کند. کودک سعی می کند 2 کلمه را کنار هم قرار دهد. مثلا مامان ماشین!!

تلفظ لغات توسط کودک

کودک از لحن های مختلف در حین صحبت استفاده می کند. طبیعی است که تلفظ کلمات را مثل یک فرد بالغ انجام ندهد. تلفظ کودک در این سن قابل فهم نیست و در 2 سالگی کسی که زیاد با کودک رفت و آمد ندارد حرف های کودک را نمی فهمد.

ارتباط و گفتگو با کودک

برقرار کردن دیالوگ و گفتگو یکی از روش های رشد زبان کودک است. کودک می تواند سوالات ساده شما را جواب دهد. از تن صدای شما می فهمد که این جمله سوالی است. کودک معنی "آره" و "نه" را می فهمد و با ترکیب کلمات، حرکات و صدا منظورش را به شما می رساند و مهم تر از همه کودک در این سن سعی می کند از دیگران تقلید کند.

نوشته :
به اشتراک گذاری مطلب :