چرا باوجود این که همه ی آزمایش های غربالگری نرمال بوده اما جنین بعد از تولد مرد

سلام ۱۹ساله هستم وقتی ۲ماه بارداربودم فهمیدم بعدتحت نظردکتررفتم وقرص های مکمل خارجی شروع کردم وهفته ۱۳بارداری غربالگری اول رفتم وهفته ۱۹بارداری غربالگری دوم هرباررفتم بچه سالم وهمه چی نرمال بود هفته ۲۹بارداری سونوگرافی تشخیص دادآب دورجنین زیادشده واستراحت مطلق دادن وهفته۳۰بودم درد زایمان گرفتم ورفتم بیمارستان وزایمان کردم بچه که بدنیااومد گوشش هاش روگردنش بودودهانش کامل تشکیل نشده بودوبعدیک ربع به حالت طبیعی مردسوالم اینه چرامنکه همه آزمایش هام وغربالگری هام نرمال بوده اینطوری شدوتیروئیدکم کارم داشتم ودرخوردن قرصاهم کوتاهی کردم یکی میتونه ازاین باشه آیادوباره میتونم بارداربشم؟

پاسخ صوتی

امتیاز 0.00 از 0 رای
به اشتراک گذاری مطلب :