# غذای کمکی نوزاد

شیر مادر تا پایان 6 ماهگی بدون غذای کمکی برای نوزاد کافی می باشد، بعد از 6 ماه غذای کمکی همراه باشیر مادر باید به نوزاد داده شود.

جدول برنامه غذای کمکی نوزاد:

 • هفته اول ماه هفتم: فرنی به اندازه یک قاشق مربا خوری
 • هفته دوم ماه هفتم: حریر بادام به اندازه یک قاشق مربا خوری
 • دو هفته ی آخر ماه هفتم: سوپ به اندازه 3 تا 6 قاشق غذاخوری
 • دوهفته اول ماه هشتم: زرده تخم مرغ به مقدار کم با شیر مادر یا آب جوشیده
 • دو هفته دوم ماه هشتم: پوره سبزیجات
 • دو هفته اول ماه نهم: حبوبات در سوپ
 • دو هفته دوم ماه نهم: آب میوه خانگی
 • دو هفته اول ماه دهم: تکه های کوچک میوه
 • دو هفته دوم ماه دهم: کته نرم در مرغ پخته یا آبگوشت

نکته های مهم در تهیه غذای کمکی نوزاد:

 • با شروع غذای کمکی نیاز نوزاد به آب افزایش می یابد و با شیر خوردن این نیاز تامین نمی شود. پس باید به نوزاد آب جوشیده سرد شده داده شود. 
 • با شروع غذای کمکی قطره آهن نیز به نوزاد داده شود. 
 • دادن آب میوه به مقدار زیاد و شیرینی قبل از غذا باعث کاهش اشتها می شود و رشد کودک به خطر می افتد. 
 • از اضافه کردن شکر و نمک به غذای نوزاد خودداری نمایید. 

جدول برنامه غذای کمکی نوزاد