# شیر مادر

محتویات شیر مادر:

  • شیر مادر دارای میلیون ها سلول زنده که شامل گلبول سفید است که باعث رشد اندام ها می شود. 
  • پروتئین هایی که باعث رشد نوزاد و تقویت سیستم ایمنی او می شود. 
  • الیگوهیدرات ها که مانند پروبیوتیک عمل می کنند و از عفونت های خونی و التهابات مغزی جلوگیری می کنند.
  • بیشتر از 40 نوع آنزیم که به هضم غذا و جذب آهن کمک می کنند.
  • فاکتورهای رشد
  • آمینو اسیدها، هورمون ها، ویتامین و مواد معدنی، آنتی بادی

اهمیت شیر مادر:

در روزهای اول تولد نوزاد بدن مادر کلستروم تولید می کند که حاوی تمام موادی است که نوزاد برای شروع زندگی خود نیاز دارد. 

رنگ طبیعی شیر مادر:

کلستروم غلیظ، چسبنده و زرد رنگ است و به مقدار کم تولید می شود اما کیفیت آن کمیت را جبران می کند. 

به کلستروم واکسن طبیعی هم گفته می شود چون مقدار آنتی بادی و گلبول سفید در آن زیاد است.

شیر مادر 2 تا 4 روز بعد از زایمان تغییر می کند. البته هنوز هم حاوی همان مواد کلستروم است اما به مقدار متفاوت. 

شیرمادر - اهمیت شیر مادر