# حرکت اسپرم

حرکت اسپرم چیست؟

حرکت اسپرم به قابلیت جا به جا شدن اسپرم در سیستم تناسلی زن و رسیدن و لقاح با تخمک را می گویند. در بعضی مردان عدم تحرک کافی اسپرم باعث ایجاد ناباروری می شود.

اشکال در تحرک اسپرم به 3 بخش: اسپرم غیر متحرک، اسپرم کم تحرک و اسپرم تحرک غیر قابل پیشرفت، تقسیم می شود.

حرکت اسپرم


راه های افزایش سرعت حرکت اسپرم:

 • ورزش مداوم
 • وزن مناسب
 • عدم مصرف الکل و سیگار

دلایل کندی حرکت اسپرم:

 • عفونت
 • سرطان بیضه 
 • جراحی بیضه
 • انواع بیماری های مادرزادی
 • جراحت
 • استفاده ی طولانی از استروئید های آنابولیکی 
 • مواد مخدر
 • واریکوسل
علت و درمان کندی حرکت اسپرم علت و درمان کندی حرکت اسپرم