# تمرینات کگل

 تمرینات کگل باعث تقویت ماهیچه های لگن می شود.

فواید ورزش کگل:

فاکتورهای بسیاری باعث تضعیف ماهیچه های لگن می شود مثل: بارداری، زایمان، عمل جراحی، سرفه های مزمن و اضافه وزن
تمرینات کگل برای افرادی که 1. مقداری ادرار حین عطسه، سرفه و یا خنده از آنها خارج می شود. 2. افرادی که نشت مدفوع دارند. 3. افرادی که احساس پر بودن مثانه حتی بعد از خالی کردن آن دارند، توصیه می شود.

آموزش ورزش کگل:

ابتدا باید ماهیچه ی مناسب را پیدا کنید. برا ی پیدا کردن آن سعی کنید در حین ادرار 
کردن آن را متوقف کرده اگر ادرار خارج نشد شما ماهیچه را پیدا کردید. تمرینات کگل در هر وضعیتی قابل انجام است اما در حالت خوابیده معمولا آسان تر می باشد.
بعد از پیدا کردن ماهیچه آن را منقبض کرده و تا 5 ثانیه نگه دارید سپس بعد از 5 ثانیه استراحت دوباره آن را انجام دهید. این کار را 3 بار در روز و هربار 4 الی 5 بار انجام دهید.
در تمرینات کگل بهتر است تمرکز کرده و ماهیچه ی درست را منقبض کنید و از انقباض پا، مقعد و دیگر ماهیچه ها خودداری کنید. 


تمرینات کگل