# انقباضات براکستون هیکس

انقباضات براکستون هیکس چیست؟

انقباضات براکستون هیکس انقباض متناوب رحم می باشد که در اوایل بارداری شروع می شود. اما ممکن است تا اواسط بارداری متوجه آن نشوید. در طول دوره ی بارداری این انقباضات افزایش می یابد. در ابتدا غیر منظم و بی درد هستند ولی در هفته ی آخر بارداری که سرویکس نرم می شود انقباضات براکستون هیکس نیز شدید تر و مکررتر می شوند و ممکن است باعث ایجاد ناراحتی شوند، و برخلاف انقباضات اوایل بارداری که در سرویکس اثری نداشت، انقباضات اواخر بارداری باعث باعث نرم شدن و باز شدن سرویکس می شود.

تشخیص انقباضات براکستون هیکس

در حین انقباضات براکستون هیکس احساس می کنید که قسمت پایین ناحیه ی شکم شل و سفت می شود. 

فرق بین انقباضات براکستون هیکس و انقباضات زایمان:

انقباضات براکستون هیکس برعکس انقباضات زایمان همواره شدیدتر و طولانی تر نمی شوند. 
انقباضات براکستون هیکس در هر زمانی اتفاق می افتد اما در هنگام خواب و یا هنگامی که مثانه پر باشد و یا هنگام نزدیکی بیشتر احساس می شود.

درمان انقباضات براکستون هیکس:

اگر این انقباضات باعث ایجاد ناراحتی شود بهتر است:

  • کمی راه بروید.
  • آب بنوشید چون بعضی وقت ها انقباض به دلیل کمبود آب می باشد. 
  • تنفس عمیق و ورزش های ریلکس کننده انجام دهید.

انقباضات براکستون هیکس