# آزمایش قند خون بارداری

خانم های باردار ممکن است دچار دیابت در بارداری شوند که باعث ایجاد خطر برای جنین و مادر می شود.
آزمایش غربالگری گلوکز در سه ماهه سوم انجام می شود. گلوکز خون توسط دو آزمایش بررسی می شود. در آزمایش اول از مادر خواسته می شود که 50 گرم گلوکز را با 200 تا 300 میلی لیتر آب قاطی کند و آن را بنوشد بعد از یک ساعت از او خون گرفته می شود تا گلوکز خون اندازه گیری شود. اگر استفراغ کردید، نتایج دیگر قابل اطمینان نیست و آزمایش نباید ادامه یابد. 
 اگر مقدار قند اندازه‌گیری‌شده کمتر از ۱۴۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر باشد، مشکلی محسوب نمی‌شود اما درصورتی‌ که بیشتر از این مقدار باشد، مرحلۀ دوم آزمایش انجام می‌شود که آزمایش تحمل گلوکز است. میزان بالای گلوکز در خون نشان دهنده ی این است که بدن به خوبی گلوکز را پردازش نکرده. 
 در آزمایش دوم دکتر از مادر می خواهد که در طی سه روز، روزانه 150 میلی گرم مصرف کند. بعد از سه روز ناشتا به آزمایشگاه رفته و حجم 100 گرم از گلوکز محلول در آب را باید مصرف کنید سپس در طی 3 ساعت هر ساعت یک بار خون گرفته می شود تا میزان گلوکز اندازه گیری شود.

بعد از اعلام نتیجۀ آزمایش، درصورتی‌که حداقل دو مورد از مقادیر اندازه‌گیری‌ شده بیشتر از مقدار استاندارد باشد، پزشک تشخیص قطعی دیابت بارداری می‌دهد و اقدام‌های لازم را برای شما انجام خواهد داد.

برخی از خانم‌های باردار پس از نوشیدن محلول گلوکز، حالت تهوع پیدا می‌کنند و حتی گاهی استفراغ می‌کنند.