سقط جنین

سقط جنین

سقط جنین زمانی اتفاق می افتد که رویان یا جنین قبل از هفته 20 بارداری از بین برود. سقط جنین معمولا اوایل بارداری (سه ماهه اول بارداری) اتفاق می افتد.

10 الی 20 درصد بارداری ها با سقط جنین خاتمه می یابد. با این که سقط جنین مورد شایعی است، اما از لحاظ روحی باعث ناراحتی و افسردگی در مادر می شود.

درصدی از سقط ها هم به دلیل مشکلات پزشکی و با دستور پزشک به منظور حفظ سلامت مادر صورت می گیرد.