بارداری دو قلو

بارداری دو قلو

اگر علائم بارداری را زودتر از موعد تجربه می کنید ممکن است به دلیل بارداری دوقلو باشد. احتمال بارداری دوقلو در بارداری هایی که انتقال جنین صورت گرفته و یا از داروهای کمک باروری استفاده شده و یا سابقه خانوادگی داشته باشید بیشتر است.
تنها راه تشخیص بارداری دوقلو (بعد از فهمیدن حاملگی) سونوگرافی است. این سونوگرافی در هفته 10-12 بارداری انجام می شود و دکتر می تواند اطلاعاتی از تعداد جنین، جفت و کیسه آمنیوتیک را تشخیص دهد که با این اطلاعات، همسان و غیر همسان بودن دوقلو هم تشخیص داده می شود.