تغذیه پس از زایمان

تغذیه پس از زایمان

تغذیه پس از زایمان و در دوران شیردهی اهمیت زیادی دارد، زیرا مستقیما در رشد و تقویت کودک شما موثر است. همچنین عادت های غذایی خوب و ورزش به شما در کاهش وزن پس از زایمان کمک می کند.

رژیم غذایی پس از زایمان باید یک رژیم ساده اما سالم باشد. بسته به شرایط شما و فرزند شما ممکن از توصیه های خاصی برای تغذیه در این دوران توسط پزشک و یا متخصص تغذیه به شما بشود و حتی محدودیت ها و ممنوعیت هایی در رژیم غذایی برای شما در نظر گرفته شود.