روانشناسی کودک خردسال

روانشناسی کودک خردسال

فرزند خردسال شما شخصیت منحصر به فرد خودش را دارد و از یک سری چیزها خوشش می آید و از یک سری چیزها نه. شخصیت کودک هرروز در حال رشد است و الان راحت تر می تواند احساساتش را با کلمات بیان کند. ممکن است احساساتش هر ثانیه عوض شود ولی بیشتر مواقع برای بیان ناراحتی و عصبانیتش از کلمات استفاده می کند.

تحقیق در مورد روانشناسی کودک و دانستن نکات روانشناسی کودک باعث می شود بتوانید فرزندی با شخصیت قوی تربیت کنید.