تغذیه کودک

تغذیه کودک

کودک خردسال (3 تا 5 سال) هنوز در حال رشدِ عادت های غذایی خودشون هستند و نیاز به تشویق برای غذا خوردن دارند. کودکان کنجکاوند و اغلب غذا خوردن بزرگترها رو تقلید می کنند. آنها پرانرژی و فعال هستند و معمولا درباره غذا خوردن خیلی اظهار نظر میکنن. موقع غذا خوردن باید روشون نظارت داشته باشی چون هنوز دارن روی بلعیدن و قورت دادن کار میکنن.

تغذیه کودک خردسال برای رشد، یادگیری و تامین انرژی خیلی مهمه.